Invitation to extra shareholders meeting


Kallelse till extra bolagsstämma i Upgrade Mineral Nordic AB, org. nr 559165-0642

Aktieägarna i Upgrade Mineral Nordic AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 4 december 2019 kl 16:00 i bolagets lokaler på Brahegatan 29 i Stockholm.