NYHETER

Delårsrapport bokslutskommuniké 2023

  Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.upgradeinvest.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. VD-kommentarSammantaget har 2023 varit ett svårläst börsår

Read More »

Delårsrapport jan-jun 2023

VD-kommentarBörsklimatet har fortsatt varit osäkert under kvartalet. Investeringar i mindre noterade eller onoterade bolag kännetecknas alltid av hög risk, men speciellt i dessa tider. Vi

Read More »