Press release: Swedish Tax Authority decides value of dividend of shares in Kupatana Holding AB (publ)

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för utdelningen av aktier i Kupatana Holding AB (publ)