Upgrade invest Nordic AB

UPGRADE INVEST NORDIC AB (PUBL) ÄR ETT INVESTERINGSBOLAG SOM HJÄLPER TILLVÄXTBOLAG ATT GENOMFÖRA EN BÖRSNOTERING. BOLAGET HAR CIRKA 3,300 AKTIEÄGARE.

DET HÄR ÄR UPGRADE INVEST

Upgrade Invest Nordic AB (publ) är ett svenskt publikt bolag med cirka 3 300 aktieägare som bildades 2018.

Vår affärsidé är att investera i lovande tillväxtbolag samt att genom strukturaffärer skapa aktieägarvärde.