AKTIEÄGARE

AktieÄGARE

Tabellen nedan anger bolagets största aktieägare per den 31 augusti 2023.

Bolaget har totalt 2 040 000 stycken aktier, alla av samma aktieslag och antalet aktieägare uppgår till cirka 3 300 stycken.

 
Ägare Antal aktier %
Per Nilsson privat samt via bolag
701 057
34,37 %
Gerhard Dal privat samt via bolag
675 060
32,89 %
Niclas Löwgren
65 000
3,19 %
Jens Olsson
61 515
3,02 %