OM OSS

OM UPGRADE INVEST

Upgrade Invest Nordic AB (publ) är publikt aktiebolag med cirka 3 300 aktieägare. 

Upgrade Invest har innehav i Climacheck AB, Nuuka Solutions OY och Lynes AB.