STYRELSE OCH LEDNING

Styrelsen
Per Nilsson – Styrelseordförande
Wictor Billström – Styrelseledamot
Philip Asmar – Styrelseledamot
Marcus Bonsib – VD och styrelseledamot