Notering

Notering på spotlight stock market 2023

Bolagets aktier börjar handlas på Spotlight Stock Market 17 februari 2023. 


Informationsmemorandum, februari 2023