AKTIEN

Aktien

Aktien i Upgrade Invest Nordic AB handlas på Spotlight Stock Market sedan den 17 februari 2023.

ISIN: SE0018536401
Kortnamn: UPGRAD


Tidpunkt Händelse Förändring i antalet aktier Ökning av aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital Kvotvärde Kurs
Content
Content
Content
Content
Content
Content
Content
Content
Content
Content
Content
Content
Content
Content
Content
Content