Företrädesemission i Upgrade Invest Nordic AB övertecknad

Företrädesemissionen som avslutades den 14 oktober 2022 blev övertecknad.