Första handelsdag i Condo Nordic Holding AB på Spotlight den 8 juli – stark orderbok för resten av 2024

Condo Nordic Holding AB (publ) (”Condo” eller ”Bolaget”) som tillförts cirka 3300 ägare genom en sakutdelning från Upgrade Invest Nordic AB (”Upgrade”) är godkända för notering på Spotlight Stock Market med första handelsdag 8 juli 2024. Condo erbjuder möblerade lägenheter och boende för företagskunder. Genom Condo kan Bolagets kunder hantera sina anställdas bostadsbehov snabbt och enkelt, oavsett vart deras projekt tar dem.

Condo har idag en orderbok uppgående till cirka 29 MSEK, med en uppskattad försäljning för 2024 som beräknas hamna i intervallet 35-40 MSEK. Bolaget är kassaflödespositivt och tar därför inte in kapital i samband med noteringen. Condo siktar på fortsatt organisk tillväxt i de nordiska länderna men vill även komplettera med strategiska förvärv.

”Godkännandet för Condo att noteras på Spotlight Stock Market är en viktig milstolpe för företaget och kommer att göra det möjligt för en snabbare expansion framåt Vi är nöjda med den starka försäljningen hittills under 2024 med en stark orderbok och vi ser fram emot ett nytt spännande kapitel för Condo”, säger Ville Valorinta, VD för Condo Nordic Holding AB.

”Vi är glada över att vara i mål med noteringen av Condo – ett entreprenörslett, lönsamt och växande företag i en sektor med en stark underliggande tillväxt. Grundarna och ledningen kommer fortsatt vara majoritetsägare och vi tror att Condo kommer att kunna skapa aktieägarvärde i noterad miljö. Initialt tillfördes aktieägarna i Upgrade ett delägande i Condo värt motsvarande 5,7 MSEK och vi har en förväntan att detta värde skall öka över tid. Vi hoppas även detta visar värdet av vår modell och vi önskar bolaget lyckat till och ser fram emot att följa och stötta Condo men nu i noterad miljö”, säger Marcus Bonsib, VD för Upgrade Invest Nordic AB.

Första dag för handel på Spotlight Stock Market:
8 juli, 2024

Kortnamn: CONDO

För mer information om Upgrade Invest Nordic AB, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib

+46 721 82 72 90

marcus@upgradeinvest.se

Upgrade Invest Nordic AB är ett investeringsbolag, vars investeringar företrädesvis görs i tillväxtbolag som avser att genomföra en börsnotering inom en tvåårsperiod.