Invitation to annual general meeting

Kallelse till årsstämma i Upgrade Invest Nordic AB (publ), org. nr 559165-0642