Invitation to annual general meeting

Kallelse till årsstämma i Upgrade Invest Nordic AB, org. nr 559165-0642

Aktieägarna i Upgrade Invest Nordic AB (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 28 maj 2020 kl 16:00 i bolagets lokaler på Brahegatan 29 i Stockholm.