KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I UPGRADE INVEST NORDIC AB

Välkommen till Upgrade Invest Nordic AB:s årsstämma torsdagen den 27 april 2023, kl. 10.30. Plats: Humlegårdsgatan 4, 114 46 Stockholm.