Kallelse till extra bolagsstämma den 23 september 2022

Kallelse till extra bolagsstämma i Upgrade Invest Nordic AB (publ), org. nr 559165-0642