Swedish Tax Authority: decision regarding value of dividend of shares in Kupatana Holding AB (publ)

Fråga avseende skattepliktigt värde på den sakutdelning som Upgrade Invest Nordic AB (publ) org. nr. 559165-0642 avser genomföra av aktier i Kupatana Holding AB (publ) org. nr. 556971-0188