Upgrade Invest Nordic AB: Nytt datum för ordinarie bolagsstämma 2024

 

Upgrade Invest Nordic AB senarelägger 2024 års ordinarie bolagsstämma till onsdagen den 12 juni 2024 och årsredovisningen för 2023 kommer att publiceras under vecka 20.

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den 12 juni 2024 i stället för det tidigare kommunicerade datumet 30 april 2024.

Årsredovisningen för 2023 kommer att publiceras på Bolagets hemsida under vecka 20, 2024.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma kommer att publiceras senast fyra veckor innan den 12 juni 2024.

För mer information om Upgrade Invest Nordic AB, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib

+46 721 82 72 90

marcus@upgradeinvest.se

Upgrade Invest Nordic AB är ett investeringsbolag, vars investeringar företrädesvis görs i tillväxtbolag som avser att genomföra en börsnotering inom en tvåårsperiod.

Pressmeddelande: delårsrapport jan-sep 2023