Upgrade Invest Nordic AB publicerar årsredovisning 2023

 

Upgrade Invest Nordic AB:s årsredovisning 2023 inklusive revisionsberättelse finns från och med idag tillgänglig på www.upgradeinvest.se

För mer information om Upgrade Invest Nordic AB, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib

+46 721 82 72 90

marcus@upgradeinvest.se

Upgrade Invest Nordic AB är ett investeringsbolag, vars investeringar företrädesvis görs i tillväxtbolag som avser att genomföra en börsnotering inom en tvåårsperiod.