Upgrade Invest Nordic AB publicerar Informationsmemorandum och avser att notera Bolagets aktier på Spotlight Stock Market

Upgrade Invest Nordic AB (”Upgrade” eller ”Bolaget”), ett investeringsbolag, som leds av erfarna investerare i tillväxtbolag, offentliggör idag Informationsmemorandum och avsikten att genomföra en notering på Spotlight Stock Market. Ingen kapitalanskaffning kommer ske i samband med noteringen. Upgrade har cirka 3 300 aktieägare. Första handelsdag på Spotlight Stock Market blir den 17 februari 2023.