Kategori: Uncategorized

Delårsrapport jan-jun 2023

VD-kommentarBörsklimatet har fortsatt varit osäkert under kvartalet. Investeringar i mindre noterade eller onoterade bolag kännetecknas alltid av hög risk, men speciellt i dessa tider. Vi har därför valt att inte genomföra några nya investeringar och därmed försiktigt förvalta vår kassa. I vår strukturaffär ser vi ett ökat intresse för vår modell och vi för i […]

Delårsrapport jan-mar 2023

VD-kommentarUpgrade Invest Nordic ABs aktie är nu äntligen listad på Spotlight Stock Market. Det är glädjande för oss i ledning och styrelse men också för våra aktieägare. Vår ambition är att använda listningen som en plattform för att kunna skapa aktieägarvärde. Vi i styrelse och ledning har en lång och gedigen erfarenhet av investeringar i […]

Kommuniké från årsstämma i Upgrade Invest Nordic AB (publ), org nr 559165-0642 27:e april 2023

Upgrade Invest Nordic AB (publ) höll idag årsstämma i bolagets lokaler i Stockholm, varvid följande beslut fattades: Protokoll från årsstämman bifogas i sin helhet samt kommer att publiceras på www.upgradeinvest.se. För mer information om Upgrade Invest Nordic AB, vänligen kontakta: VD Marcus Bonsib +46 721 82 72 90 marcus@upgradeinvest.se Upgrade Invest Nordic AB är ett investeringsbolag, […]

Upgrade Invest Nordic AB publicerar Informationsmemorandum och avser att notera Bolagets aktier på Spotlight Stock Market

Upgrade Invest Nordic AB (”Upgrade” eller ”Bolaget”), ett investeringsbolag, som leds av erfarna investerare i tillväxtbolag, offentliggör idag Informationsmemorandum och avsikten att genomföra en notering på Spotlight Stock Market. Ingen kapitalanskaffning kommer ske i samband med noteringen. Upgrade har cirka 3 300 aktieägare. Första handelsdag på Spotlight Stock Market blir den 17 februari 2023.